Wanneer kan ik een spoedprocedure tegen de overheid starten?

Als u een spoedprocedure tegen een overheidsinstantie wilt starten, dan mag dit niet zomaar. Het is namelijk zo dat u aan een aantal voorwaarden dient te voldoen voordat u daadwerkelijk een spoedprocedure kunt beginnen tegen een overheidsinstantie. Op de eerste plaats is het verplicht om al een beroep of bezwaar te hebben ingesteld bij de betreffende overheidsinstantie of bij de rechtbank. Daarnaast moet het gaat om een zogenaamd spoedeisend belang. U kunt redelijkerwijs niet afwachten tot er een besluit komt, dat tot zes weken kan duren, zonder dat dit ernstige gevolgen voor u heeft.

Het verzoekschrift opstellen en indienen

Het is nodig om een verzoekschrift op te stellen wanneer u het voornemen heeft om een spoedprocedure te starten. Er worden ook voorwaarden gesteld aan de inhoud van dit verzoekschrift. Deze moet namelijk aan de basiseisen voldoen. Dit betekent dat uw NAW-gegevens erin moeten staan, dan de datum vermeld moet zijn en dat het verzoekschrift door u zelf moet zijn ondertekend. Er moet een kopie van de uitspraak van de rechter of het besluit van de overheidsinstantie over de betreffende zaak worden bijgevoegd. Ook moet er een kopie worden meegestuurd van het bezwaarschrift of het beroepschrift. Uiteraard moet er in het verzoekschrift worden aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van spoedeisendheid. U dient helder te omschrijven waarom u niet kunt wachten tot de bezwaarprocedure of de beroepsprocedure afgerond is. Tot slot is het belangrijk om te vermelden wat u wilt bereiken. U dient dus te omschrijven welke voorlopige voorziening u wilt.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een horecaondernemer dient een verzoekschrift in. De overheidsinstantie heeft besloten dat de ondernemer geen terras meer mag realiseren op de stoep voor de gelegenheid. De ondernemer heeft bezwaar gemaakt, maar het kan zes weken duren voordat de overheidsinstantie hierop reageert. De ondernemer zal veel geld verliezen wanneer er de komende zes weken geen terras mag worden gerealiseerd voor de deur. Daarom besluit de ondernemer een verzoekschrift in te dienen. Hierin geeft hij aan dat hij graag het terras wil realiseren in de periode waarin de bezwaarprocedure nog loopt.

Geldt er een bepaalde tijd voor het indienen van het verzoek?

U mag altijd een verzoekschrift indienen. Hier is in principe geen termijn aan verbonden. Wanneer u een spoedprocedure wilt starten, dan is het vanzelfsprekend wel aan te raden om het verzoek op een zo kort mogelijke termijn in te dienen. Wanneer u van mening bent dat het gaat om een spoedeisend belang, dan is het uiteraard ook vreemd als u zelf de tijd neemt om het verzoekschrift in te dienen.