Wanneer word ik gezien als verdachte?

Wettelijk gezien wordt u in drie situaties omschreven als verdachte. Op de eerste plaats bent u een verdachte wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat u zich aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Op de tweede plaats wordt u gezien als verdachte wanneer u voor een strafbaar feit wordt vervolgd door de Nederlandse overheid en op de derde plaats wordt u als verdachte gezien wanneer er een veroordeling voor een strafbaar feit plaatsvindt of als er nog een strafrechtelijk financieel onderzoek naar de betreffende zaak loopt. Na de veroordeling is het mogelijk dat er een proces in gang wordt gezet om u de financiën of de goederen te ontnemen die u heeft verkregen door u schuldig te maken aan het betreffende strafbare feit.

Er bestaat een redelijk vermoeden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit

Wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dan wordt u door de wet gezien als verdachte. Uiteraard betekent dit niet dat u schuldig bent, maar het betekent dat u mogelijk schuldig bent. Hier moet dus nog onderzoek naar gedaan worden. De rechter kan bepalen of u in het betreffende geval daadwerkelijk als verdachte gezien mag worden. Deze kan hier dan ook een oordeel over geven. Wanneer er een melding wordt gedaan dat u een strafbaar feit pleegt, dan moet de politie hiernaar handelen, ook wanneer het slechts om een melding van bijvoorbeeld de buren gaat. De politie mag u in dit geval al aanmerken als verdachte en hier ook naar handelen. Als blijkt dat de melding niet kloppend is, en u heeft zich niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, dan kan het zijn dat de politie wel dwangmiddelen heeft toegepast die eigenlijk niet hadden mogen worden toegepast.

Volgens de wet zijn er drie vormen van dwangmiddelen. Er zijn dwangmiddelen die op goederen dan wel zaken betrekking hebben, zoals het onderzoeken van een laptop. Er zijn dwangmiddelen die betrekking hebben op plaatsen, zoals het binnengaan van een woonhuis, en er zijn dwangmiddelen die betrekking hebben op personen, zoals het fouilleren van iemand. Onterecht toegepaste dwangmiddelen kunnen in uw strafzaak worden gebruikt. In het geval dat de officier van justitie niet naar behoren heeft gehandeld kan het zelfs zo zijn dat er wordt opgelegd dat deze geen zaak voor de rechter mag brengen tegen u. Daarnaast kan het zijn dat er strafvermindering kan worden gerealiseerd doordat de officier van justitie zich niet aan de regels heeft gehouden en het is mogelijk dat bepaalde bewijsstukken niet mogen worden gebruikt in de strafzaak.

Wanneer u voor een strafbaar feit wordt vervolgd door de Nederlandse overheid

Er wordt bij de wet geen omschrijving gegeven van vervolging als begrip, maar in principe geldt in dit geval dat u ervan mag uitgaan dat u als verdachte wordt gezien wanneer u door het handelen van de Nederlandse overheid kunt concluderen dat u van een strafbaar feit wordt beschuldigd. Het kan hierbij gaan om verschillende handelingen van de overheid. Zo kan het zijn dat uw woning door de politie wordt doorzocht of dat u bij de politie wordt verhoord. Het kan ook zijn dat u een dagvaarding ontvangt die u laat weten dat u voor de strafrechter dient te verschijnen.

Een strafrechtelijk financieel onderzoek of een veroordeling

Wanneer de Nederlandse overheid besluit om een strafrechtelijk financieel onderzoek naar u te starten, dan wordt u gezien als verdachte. Wanneer u uiteindelijk wordt veroordeeld voor het betreffende strafbare feit, dan kan worden vastgesteld of u geld of goederen heeft verkregen door het plegen van dit strafbare feit. Als dit zo is, dan zal er een proces in gang worden gezet om u deze zaken af te nemen. Dit wordt ook wel het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel genoemd. Een strafrechtelijk financieel onderzoek kan uitsluitend worden gestart wanneer u als verdachte wordt aangemerkt van een strafbaar feit waar een boete van maximaal € 74.000,- op staat. Dit is een boete die valt binnen de vijfde categorie. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen of u zaken verkregen heeft door het plegen van een strafbaar feit. Zolang niet vaststaat, of kan worden bewezen, dat dit inderdaad het geval is of dat dit juist niet het geval is blijft u gezien worden als verdachte.