Wat doet een advocaat?

Een advocaat is een belangenbehartiger op juridisch gebied. Het is zeker niet het geval dat er daadwerkelijk eerst sprake moet zijn van een rechtszaak voordat een advocaat kan worden ingeschakeld. Een advocaat is er namelijk ook om voor de cliënt te spreken in zaken waar geen rechtszaak voor hoeft te worden gerealiseerd. De advocaat kan cliënten informeren over bijvoorbeeld de rechten en plichten in bepaalde situaties, deze kan de tegenpartij of de advocaat van de tegenpartij benaderen en alle correspondentie op zich nemen en deze kan de onderhandeltaken van de cliënt overnemen om er voor de cliënt het maximale uit te halen. Een goede advocaat informeert en adviseert, onderhandelt en bemiddelt, correspondeert en procedeert wanneer dit nodig is.

Een rechtszaak is vaak niet nodig

U kunt in de meest uiteenlopende situaties een beroep doen op de dienstverlening van een advocaat. Bent u ontslagen zonder geldige reden? Komt u niet tot goede afspraken met uw ex-partner tijdens de echtscheiding? Heeft u te maken met letselschade of wordt u aansprakelijk gesteld voor iets waar u niet verantwoordelijk voor bent? Dit zijn allemaal situaties waarin u een beroep kunt doen op de advocaat. In veel gevallen kan er al een oplossing worden gevonden voordat de zaak daadwerkelijk voor de rechter wordt gebracht. De advocaten van beide partijen gaan met elkaar rond de tafel zitten en onderhandelen over de zaak. In de meeste gevallen leidt dit tot een schikking. Dit wil zeggen dat er afspraken kunnen worden gemaakt naar tevredenheid van beide partijen. Wanneer dit niet lukt middels onderhandelingen tussen de twee partijen, dan is het pas nodig om de zaak voor de rechter te brengen. Dit brengt vanzelfsprekend hogere kosten met zich mee.

De advocaat staat altijd aan de kant van de cliënt

Nederlandse advocaten hebben de verplichting om zich aan de beroepsregels te houden die worden gesteld. Als lid van de NOA, ook wel de Nederlandse Orde van Advocaten, hebben zij de verplichting om altijd de kant van hun cliënt te kiezen. Dit is hun taak. Dit betekent dat de advocaat altijd achter u blijft staan, ook wanneer de advocaat weet dat dit niet terecht is. In de praktijk komt het dus ook voor dat een advocaat zich inzet om de onschuld van de cliënt in een strafzaak te bewijzen, terwijl de advocaat weet dat deze wel schuldig is.

De advocaat heet een geheimhoudingsplicht

Het is heel belangrijk om altijd eerlijk te zijn tegen uw advocaat. Deze heeft alle informatie nodig om de zaak zo goed mogelijk te laten verlopen. U moet de advocaat dan ook de eventuele informatie geven die tegen u spreekt in een juridische zaak. De advocaat zal deze informatie nooit tegen u gebruiken, maar gebruikt de informatie om rekening te kunnen houden met tegenacties van de andere partij. Zo is de advocaat in staat om overal goed op in te spelen. De advocaat heeft geheimhoudingsplicht en gaat dan ook vertrouwelijk om met alle informatie. Dit zogenaamde beroepsgeheim mag in geen geval worden geschonden. Wanneer iemand de advocaat om informatie vraagt, dan is deze verplicht om eerst uw toestemming te vragen. Geeft u deze niet, dan wordt de informatie ook niet gedeeld.