Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

U kunt altijd te maken krijgen met een juridisch conflict of probleem. U verwacht niet dat u hiermee te maken krijgt, maar het kan toch voorkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u betrokken raakt bij een ongeval en aansprakelijk wordt gesteld. In dit geval kunt u behoefte hebben aan juridische bijstand. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan zijn de kosten voor deze juridische bijstand gedekt.

Bijstand van een juridisch specialist

U heeft het recht om juridische bijstand te ontvangen wanneer dit nodig is. Komt u in een situatie terecht waarin u behoefte heeft aan juridische bijstand en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. In verreweg de meeste gevallen zijn er bij de verzekeraar zelf juridisch specialisten in dienst die dan worden aangewezen om uw de nodige juridische bijstand te verlenen. Is het nodig om een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld omdat het uitdraait op een strafzaak? Dan kunt u mogelijk de kosten van een advocaat, die niet van de verzekeringsmaatschappij zelf komt, vergoed krijgen. Dit is niet altijd het geval en het is dan ook belangrijk om hier de voorwaarden in uw polis op na te lopen.

Wat is gefinancierde rechtsbijstand precies?

De rechtsbijstandverzekering is natuurlijk niet gratis. U dient hieraan een premie te betalen. Er zijn mensen die onvoldoende inkomen hebben om een rechtsbijstandverzekering te kunnen afsluiten. Wanneer deze mensen vervolgens in een situatie terecht komen waarin zij wel juridische bijstand nodig hebben, dan kan het zijn dat zij voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen. Dit is alleen het geval wanneer zij daadwerkelijk een te klein inkomen hebben om de kosten voor een rechtsbijstandverzekering en juridische ondersteuning zelf te voldoen. Dit wordt vanzelfsprekend gecontroleerd. Wanneer u daadwerkelijk te weinig inkomen heeft, dan kunt u aanspraak maken op de gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan zelf een eigen bijdrage en de overige kosten worden door de overheid voldaan.

Twee soorten rechtsbijstandverzekeringen

Het is belangrijk om te weten dat er twee verschillende rechtsbijstandverzekeringen zijn die kunnen worden afgesloten. Er is een zogenaamde gezinsrechtsbijstandverzekering en een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering. Bij de eerste variant zijn weer meerdere dekkingen te vinden. Hierdoor is het goed mogelijk om de rechtsbijstandverzekering aan te passen op wat uw gezin wel en niet nodig heeft. De motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering wordt ook wel de verkeersrechtsbijstandverzekering genoemd. Hierop kunt u uitsluitend aanspraak maken wanneer u in een juridisch conflict terecht komt door deelname aan het verkeer. Ook hierin zijn meerdere dekkingen. Zo is er een speciale dekking voor autobestuurders en motorrijders, maar ook voor voetgangers en natuurlijk fietsers.

Niet voor al bestaande juridisch conflicten

Er zijn mensen die geen rechtsbijstandverzekering hebben, maar die er pas eentje willen afsluiten wanneer het daadwerkelijk nodig is om aanspraak te maken op deze verzekering. Het spreekt voor zich dat dit niet wordt geaccepteerd. U kunt niet pas een rechtsbijstandverzekering afsluiten wanneer u deze nodig heeft. Om te voorkomen dat dit toch gebeurt hanteren de meeste verzekeraars een wachttijd. In de eerste drie maanden van uw polis krijgt u geen juridische bijstand vergoed, tenzij u aan kunt tonen dat het geschil echt pas is ontstaan ná het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.