Wat houdt risicoaansprakelijkheid in?

Aansprakelijkheid is nodig om een vergoeding voor de opgelopen schade te kunnen krijgen. Wanneer er niemand voor de schade aansprakelijk kan worden gesteld, dan kan er ook van niemand een schadevergoeding worden verkregen. Er zijn meerdere vormen van aansprakelijkheid, waar risicoaansprakelijkheid er eentje van is. Ook schuldaansprakelijkheid komt vaker voor. De zogenaamde hoofdregel over een onrechtmatige daad, welke in de wet wordt omschreven in artikel 6:162 BW, is een aansprakelijkheidsgrond die veel voorkomt.

Een onrechtmatige daad

Er wordt gesproken van een onrechtmatige daad wanneer u de rechten van een ander schendt zonder dat u hier een zogenaamde serieuze rechtvaardiging voor heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toebrengen van verwondingen aan iemand, waarbij er wordt gesproken van het schenden van het recht op lichamelijke integriteit. Het zou ook kunnen gaan om het toebrengen van schade aan een eigendom van iemand anders, waarbij er sprake is van een schending van het eigendomsrecht. In dit soort gevallen wordt er gesproken van een onrechtmatige daad, welke overigens niet expres verricht hoeft te worden. U kunt immers ook per ongeluk iemand verwonden of schade toebrengen aan iemands eigendommen.

Wat is schuldaansprakelijkheid?

Er wordt gesproken van schuldaansprakelijkheid wanneer u schuld heeft aan het toebrengen van schade aan personen, dieren of bijvoorbeeld eigendommen. Bij schuld denkt men vaak dat er opzet in het spel is, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Zoals we hierboven ook hebben beschreven komt het ook vaak voor dat iets per ongeluk gaat. U heeft dan wel schuld, maar u deed het niet expres. De schade kan dan ook voortkomen uit bijvoorbeeld onhandig, onoplettend of onvoorzichtig handelen. Wanneer u schuld heeft, dan is er sprake van schuldaansprakelijkheid. U bent dus aansprakelijk, omdat het uw schuld is dat de schade is ontstaan, of dit nu opzettelijk of onopzettelijk was.

Risicoaansprakelijkheid is iets anders

Risicoaansprakelijkheid wordt ook gezien als een onrechtmatige daad, maar er is wel een belangrijk verschil met de schuldaansprakelijkheid. Het is namelijk zo dat schuld niet aan de orde hoeft te zijn bij risicoaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid kan het gaan om schade die wordt veroorzaakt door dieren, kinderen of producten, maar het kan ook gaan om gebrekkige roerende en onroerende zaken. U loopt een aansprakelijkheidsrisico, dus het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld, wanneer uw dier of bijvoorbeeld uw kind schade veroorzaakt. Risicoaansprakelijkheid heeft dus met u te maken als aansprakelijke partij, maar u bent in principe niet zelf de schuldige partij.

Een voorbeeld uit de praktijk

U heeft een hond en deze hond loopt altijd los met u mee door het park. U kunt de hond goed vertrouwen en deze loopt altijd naast u over het pad. Ineens rent de hond ervandoor, omdat deze iets interessants in de verte ziet. In het enthousiasme rent de hond iemand omver en deze persoon komt ten val. De persoon mankeert zelf gelukkig niets, maar de bril van deze persoon is wel kapot. In dit geval is er sprake van risicoaansprakelijkheid. Uw hond heeft schade veroorzaakt en omdat u de eigenaar van de hond bent wordt u aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade aan de bril. U zult hiervoor een schadevergoeding moeten betalen.