Wat is een lijfrentespaarrekening?

De lijfrentespaarrekening is een spaarrekening die gewoon bij de bank kan worden geopend. Dit is mogelijk sinds 2008 en deze speciale spaarrekening is bedoeld voor de opbouw van een (aanvullende) oudedagsvoorziening. Wanneer u te maken heeft met een pensioentekort, dan zijn de bedragen die u stort naar deze lijfrentespaarrekening aftrekbaar. De lijfrentespaarrekening is dus eigenlijk hetzelfde in de basis als de lijfrenteverzekering, alleen u stort naar de bank in plaats van naar een verzekeringsmaatschappij. Ondanks het feit dat de beide opties in de basis gelijk zijn, zijn er toch ook wel wat belangrijke verschillen.

De voor- en nadelen van de lijfrenteverzekering

Bij een lijfrenteverzekering wordt er eenmalig een bedrag naar de verzekeraar gestort (koopsom) of er wordt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bedrag gestort (premie). Met deze betaling of periodieke betalingen wordt er een kapitaal opgebouwd en van dit kapitaal krijgt u een periodieke lijfrente uitkering na het bereiken van de leeftijd die u met de verzekeraar bent overeengekomen. Een belangrijk voordeel van de lijfrenteverzekering is wel dat u, in verhouding tot de lijfrentespaarrekening, veel langer kunt profiteren van een periodieke uitkering wanneer u een hoge leeftijd bereikt. Er zijn ook wel wat nadelen te noemen. Zo is het vaak behoorlijk prijzig om een lijfrenteverzekering af te sluiten, al is dit niet altijd het geval. Daarnaast komt het opgebouwde bedrag te vervallen wanneer u komt te overlijden tijdens de uitkeringsperiode. Uw opgebouwde kapitaal wordt dan eigendom van de verzekeraar en niet van uw nabestaanden. U kunt hiervoor wel een contraverzekering afsluiten, maar ook dit kost uiteraard extra.

De voor- en nadelen van een lijfrentespaarrekening

De lijfrentespaarrekening wordt ook opgebouwd uit bedragen die u zelf naar deze spaarrekening stort. De rekening is voorzien van een blokkade, waardoor u het gestorte geld niet weer kunt opnemen. Het is ook mogelijk om na te denken over het zogenaamde lijfrentebeleggingsrecht. Het kapitaal dat u uiteindelijk heeft opgespaard kan vervolgens worden ingezet, na de vastgestelde datum, om lijfrentetermijnen te kopen bij een verzekeringsmaatschappij. Belangrijke voordelen van de lijfrentespaarrekening zijn dat het voordelig af te sluiten is en dat het opgebouwde kapitaal na uw overlijden bij de nabestaanden terecht komt en niet bij de bank. Er bestaat dus geen vermogensverlies. Uiteraard zijn er ook hier nadelen te noemen. Zo is het niet toegestaan om langer dan twaalf maanden geen uitkering te ontvangen. Het is dus niet mogelijk om een uitkering meer dan een jaar uit te stellen na een andere uitkering. Daarnaast is het zo dat u verbonden bent aan een minimale looptijd. De laatste termijnbetaling vindt pas twintig jaar na de eerste termijnbetaling plaats. Hierin is wel een uitzondering. Het is mogelijk om deze looptijd in te korten naar vijf jaren. In dit geval is het wel zo dat de uitkeringen niet in mogen gaan voordat u de minimale standaard leeftijd heeft bereikt en zijn de uit te keren bedragen aan een maximum verbonden.