Wat is een mediator?

mediationEen mediator zet zich in bij juridische problemen en dan voornamelijk voor de oplossing van deze problemen. De mediator stelt zich hierin op als onpartijdige derde partij. Het is dan ook zo dat een mediator niet kan worden ingezet voor het behartigen van de belangen van één deelnemende partij. De mediator staat als het ware in het midden tussen twee partijen die een juridisch geschil met elkaar hebben en probeert tussen deze twee partijen te bemiddelen om zo tot een oplossing te komen die naar volledige tevredenheid van beide partijen is.

Een mediator gaat het gesprek aan

Een mediator zal in eerste instantie het gesprek aangaan met beide partijen. Er wordt in de meeste gevallen geprobeerd om gesprekken te organiseren waarbij alle drie te partijen aanwezig zijn. Helaas komt het ook voor dat conflicten zo hoog zijn opgelopen dat de twee partijen niet met elkaar in dezelfde ruimte kunnen zijn. In dit geval wordt mediation ook een stuk lastiger, maar niet onmogelijk. De mediator zal in dat geval steeds met beide partijen apart van elkaar spreken en op die manier nog steeds proberen om een oplossing te vinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig bij echtscheidingen waarbij een mediator wordt betrokken. Als de partijen niet meer in dezelfde ruimte kunnen zijn, dan wordt er ook wel gesproken van een vechtscheiding. Lang niet iedere mediator is bereid om steeds aparte gesprekken aan te gaan. Het kan dan ook zijn dat in de specifieke situatie zal worden verwezen naar de rechter in plaats van naar de mediator wanneer de partijen niet in één ruimte kunnen zijn.

Mediation kan een rechtszaak voorkomen

Eigenlijk zit niemand op een rechtszaak te wachten. Het kost veel tijd en vooral ook heel veel geld. Dan hebben we het nog niet over de energie die wordt opgeslokt en de stress die komt kijken bij een rechtszaak. Kortom, niemand gaat voor het plezier een rechtszaak beginnen. Door een mediator in te zetten kan worden geprobeerd om toch samen, dan wel met bemiddeling, tot een oplossing te komen. Wanneer de mediation succesvol is, dan kan een rechtszaak dus worden voorkomen. Het is belangrijk om te weten dat mediation nooit kan worden opgelegd. U neemt er vrijwillig aan deel en u heeft dan ook het recht om te weigeren. Bedenk dan wel dat het dan naar alle waarschijnlijkheid uitloopt op een rechtszaak. In deze rechtszaak zal de tegenpartij dan vaak ook ter sprake brengen dat u niet bereid was om mee te werken aan mediation om een oplossing te vinden.

De mediator heeft beroepsgeheim

De mediator die wordt ingezet om een oplossing te vinden met beide deelnemende partijen die samen een conflict hebben heeft een beroepsgeheim. Deze is dan ook verplicht om vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die naar boven komt tijdens de gesprekken met de mediator. Daarnaast moeten allebei de partijen voorafgaande aan deelname aan de gesprekken een zogenaamde mediation overeenkomst tekenen. Hiermee beloven zij dat ook zij vertrouwelijk met de informatie om zullen gaan en hier buiten de mediation ruimte geen uitspraken over zullen doen. Dit geldt overigens in alle situaties. Wanneer het uiteindelijk toch tot een rechtszaak moet komen, dan mag de informatie uit de mediation gesprekken ook niet worden gebruikt in de rechtszaal als bewijs tegen de andere partij. Er geldt een totale geheimhouding voor alle deelnemende partijen.