Wat is productaansprakelijkheid?

Producten die op de markt verschijnen moeten aan eisen voldoen. Als een product gebrekkig is, en hierdoor schade veroorzaakt terwijl het op een normale manier gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, dan is er sprake productaansprakelijkheid voor de schade. Belangrijk om te weten is wel dat het niet gaat om het product zelf dat kapot gaat, maar om de schade die door het gebrekkige product wordt veroorzaakt. Er is dan ook geen sprake van productaansprakelijkheid wanneer een product sneller defect raakt dan zou moeten. In veel gevallen kan er dan wel aanspraak worden gemaakt op de garantie, echter dit is geen geval van productaansprakelijkheid.

Voorbeelden uit de praktijk

U heeft een waterkoker gekocht en u wilt deze voor het eerst gaan gebruiken. Het is een eenvoudige waterkoker, met enkel een knop om de waterkoker aan en uit te zetten. U vult de waterkoker met de juiste hoeveelheid water, tussen de streepjes voor minimaal en maximaal, en u zet de waterkoker aan. Terwijl u ernaast staat ontploft de waterkoker en u loopt verwondingen op. In dit geval is er duidelijk sprake van productaansprakelijkheid. U heeft de waterkoker gebruikt zoals u dit zou moeten doen en door een fout in het ontwerp heeft u letsel opgelopen. U kunt de fabrikant aansprakelijk stellen. Een ander voorbeeld. U heeft een stepje voor uw dochter gekocht. Uw dochter stept erop naar huis en onderweg breekt er een wiel van de step af. Uw dochter blijft gelukkig ongedeerd, maar de step is wel kapot. In dit geval is er geen sprake van productaansprakelijkheid. Uw dochter mankeert niets, dus het kapotte product heeft niet voor schade of letsel gezorgd. Wel kunt u uiteraard terug naar de winkel gaan. De step kan dan op kosten van de verkoper worden gerepareerd of deze kan u een nieuwe step aanbieden.

Wie moet er aansprakelijk gesteld worden?

Wanneer er sprake is van productaansprakelijkheid, dan kunnen er meerdere partijen aansprakelijk worden gesteld, afhankelijk van de situatie. Het is mogelijk om de importeur aansprakelijk te stellen die het product naar de Nederlandse markt heeft gehaald, maar het is ook mogelijk om de leverancier aansprakelijk te stellen wanneer het niet bekend is wie de importeur of de fabrikant is. Het is mogelijk om de producent, of de fabrikant, aansprakelijk te stellen, maar ook het aansprakelijk stellen van een pseudoproducent is mogelijk in bepaalde situaties. Een pseudoproducent heeft de naam verbonden aan het product, maar heeft het in werkelijkheid niet zelf geproduceerd. Op de verpakking van het product moet overigens duidelijk aangegeven staan hoe het product juist moet worden gebruikt en, indien van toepassing, moet er worden gewaarschuwd voor eventuele gevaren.

Schade aan personen of goederen

Over het algemeen draait het om letselschade, ofwel schade aan personen, wanneer het gaat om productaansprakelijkheid. Uiteraard kan het wel ook zo zijn dat er goederen beschadigd raken door het kapotte product. In dit geval wordt de schade vanaf 500 euro vergoed. Bedraagt de schade minder dan 500 euro? Dan kan er geen beroep worden gedaan op de productaansprakelijkheid. Wanneer u een beroep kunt en wilt doen op de productaansprakelijkheid, dan is het belangrijk om dit te doen binnen een termijn van drie jaren na het ontstaan van de schade en het bekend worden van de producent die aansprakelijk moet worden gesteld. Uiteraard is het belangrijk om het product direct na het ontstaan van de schade of het letsel veilig te stellen. Wanneer u het weg zou gooien, dan gooit u het bewijs weg. Maak foto’s van de situatie wanneer mogelijk en noteer zoveel mogelijk details. Bewaar het product, het liefst in de originele verpakking.