Wat kan ik bereiken met een bezwaarprocedure?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing van de overheid. De overheidsinstantie geeft in het schriftelijk besluit aan hoe u dit kunt doen. Wanneer u besluit om een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen, dan is het de overheidsinstantie verplicht om nog eens naar de genomen beslissing te kijken. Deze moet, zoals dat heet, worden heroverwogen.

Uw argumenten aangeven

Als u een bezwaarschrift opstelt, dan doet u dit om aan te geven dat u het niet eens bent met de beslissing van de overheid. U dient dan ook argumenten te geven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het kan zijn dat u goede argumenten heeft die ervoor zorgen dat de overheidsinstantie toch nog terugkomt op het besluit. Hiervoor is het dus wel nodig om alle argumenten goed te beschrijven in het bezwaarschrift.

Drie mogelijke uitkomsten

Wanneer u een bezwaarschrift indient, dan kan dit in de basis drie verschillende soorten uitkomsten hebben. Het kan op de eerste plaats zo zijn dat uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat de overheidsinstantie de eerder genomen beslissing nog eens in overweging heeft genomen na het kennisnemen van uw argumenten en hierop heeft besloten om de negatieve beslissing te vernietigen. U wordt in dit geval in het gelijk gesteld en de beslissing wordt aangepast. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. In dit geval heeft de overheidsinstantie uw argumenten bekeken, maar hebben deze er niet toe geleid dat de beslissing verandert. De eerder genomen beslissing blijft staan, want uw bezwaarschrift verandert niets aan de zaak. U wordt als het ware in het ongelijk gesteld. De derde mogelijkheid is dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent eigenlijk dat het bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, waardoor deze niet in behandeling zal worden genomen. Ook in dit geval blijft de eerder genomen beslissing van kracht. In de meeste gevallen wordt een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard door het te laat indienen van het bezwaarschrift. U heeft hier standaard zes weken de tijd voor, tenzij anders aangegeven in het besluit.

Wat kost het maken van bezwaar?

Bezwaar maken is kosteloos. U hoeft geen bijdrage te betalen om een bezwaarschrift te mogen indienen. Hierbij maakt het niet uit wat de uitkomst is. Ook wanneer uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard of niet-ontvankelijk wordt verklaard zijn er geen kosten aan verbonden.

Mijn bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Wat nu?

Wanneer uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, dan kunt u nog overwegen om in beroep te gaan. Dit doet u bij de rechtbank. Een onafhankelijke rechter zal de zaak dan bekijken en beoordelen of de overheidsinstantie de betreffende beslissing terecht of onterecht heeft genomen. Wanneer de rechter u in het gelijk stelt, dan moet de beslissing alsnog worden aangepast in uw voordeel.