Wat kost mediation?

Mediation wordt in verreweg de meeste gevallen aangeboden tegen een uurtarief. De mediator hoeft zich hierbij niet te houden aan standaard tarieven, want deze zijn nergens vastgesteld. Dit betekent dat de mediator volledig vrij is in het bepalen van het uurtarief. Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van een mediator, dan moet u dus rekening houden met het zogenaamde honorarium van deze specialist. Dit wil overigens niet zeggen dat u zelf geheel verantwoordelijk bent voor het betalen van dit uurtarief. De mediator is immers voor twee partijen actief.

Welke kosten worden in rekening gebracht?

Wanneer u een mediator in de omgeving heeft gevonden die een eigen kantoor met spreekruimte heeft, dan betaalt u in de meeste gevallen enkel een uurtarief dat nog wordt verhoogd met belasting. Het komt ook voor dat er gebruik wordt gemaakt van een mediator die niet in de buurt gevestigd is en waarbij het de wens is dat deze naar de locatie komt. In dit geval zal de mediator naar alle waarschijnlijkheid ook reiskosten in rekening brengen. Daarnaast komt het vaker voor dat een bedrijf een mediator inschakelt en deze verzoekt om een tijdelijk kantoor in de omgeving in te richten. In dit geval moet de mediator een kantoorruimte in de omgeving huren speciaal voor de gesprekken. In dit geval zullen ook deze kosten uiteraard in rekening worden gebracht.

Waar moet u nog rekening mee houden?

Mediation is meer dan alleen gesprekken voeren waarbij de mediator probeert om de partijen dichter bij elkaar te brengen om zo tot een oplossing te komen. De mediator is ook buiten deze gesprekken om met uw zaak bezig. Deze moet bijvoorbeeld tijd reserveren om uw specifieke zaak door te lezen, oplossingen te bedenken en overeenkomsten op te stellen. Deze tijd wordt dus niet voor u persoonlijk gereserveerd, maar wel voor uw zaak. Ook voor deze tijd moet u dus betalen, het gewone uurtarief. Het is daarom altijd belangrijk om vooraf te vragen naar het uurtarief en naar een inschatting van de tijd.

Wie betaalt de factuur voor mediation?

Het is ook belangrijk om vooraf te bepalen wie de factuur uiteindelijk gaat betalen. In de meeste gevallen is het zo dat de partijen onderling afspraken, of bij de mediator afspreken, dat elke partij vijftig procent betaalt. Dit hoeft niet zo te zijn. Het komt ook voor dat er een verhouding van bijvoorbeeld één kwart en drie kwart wordt besloten. Daarnaast komt het ook voor dat de factuur door een enkele partij wordt voldaan, waardoor de tweede partij dus geen kosten maakt. Dit komt het meest voor bij geschillen binnen het arbeidsrecht. Hierbij besluit de werkgever vaak om de kosten voor mediation in het geheel op zich te nemen.