Wat zijn de kosten van een strafrechtadvocaat?

Als u een piketadvocaat toegewezen krijgt tijdens de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis, dan is de bijstand van deze piketadvocaat, die ook strafrechtadvocaat is, gratis. U hoeft hier niet voor te betalen. U betaalt wel voor de advocaat in deze fase wanneer u een eigen advocaat wilt inschakelen in plaats van de piketadvocaat.

Wanneer is een strafrechtadvocaat gratis?

In de meeste gevallen wordt u na een verhoor op een politiebureau weer op vrije voeten gesteld, maar het kan zijn dat u langer vast wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat het onderzoek niet op tijd kan worden afgerond. Als dit het geval is, dan is er sprake van een inverzekeringstelling. Dit betekent dat u langer vast wordt gehouden, voor maximaal 3 dagen met een maximale verlenging van nog eens 3 dagen. In deze periode mag een strafrechtadvocaat u bijstaan. Deze is gratis wanneer u wordt bijgestaan door een piketadvocaat die dienst heeft of wanneer u wordt bijgestaan door een piketadvocaat die geen dienst had, maar die speciaal voor u komt door een voorkeursmelding. Kiest u zelf een advocaat die geen piketadvocaat is? Dan moet u zelf betalen voor de bijstand van deze advocaat.

Een advocaat tijdens uw verblijf in voorlopige hechtenis

U mag maximaal 104 dagen worden vastgehouden voordat er een zitting voor de zaak wordt georganiseerd. Zolang u in voorlopige hechtenis zit is de bijstand van een piketadvocaat ook gratis. U zit immers vast in afwachting van een zitting en u heeft geen invloed op datum waarop deze zitting zal worden georganiseerd. Wanneer u nog niet vrijgelaten kunt worden, dan wordt u in bewaring gesteld door de rechtercommissaris. U mag maximaal 14 dagen in bewaring blijven. Hierna volgt de eventuele periode van gevangenhouding voor de duur van maximaal 90 dagen. Deze periode kan worden gezien als een verlenging van de voorlopige hechtenis. In voorlopige hechtenis heeft u ook het recht op kosteloze bijstand van een piketadvocaat.

Uw inkomen of uw vermogen bepaalt de kosten

Wanneer u niet wordt vastgehouden, maar u heeft een dagvaarding ontvangen, dan wordt er gekeken naar hoeveel inkomen en vermogen u heeft. Op basis hiervan wordt bepaald in hoeverre u de bijstand van een strafrechtadvocaat zelf moet bekostigen. Wanneer u recht heeft op een vergoeding, dan wordt dit ook wel gefinancierde rechtshulp genoemd. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hier zal worden gecontroleerd in hoeverre u zelf in staat bent om de advocaat te betalen. Als u recht heeft op gefinancierde bijstand, dan moet u wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt ook door uw inkomen en vermogen bepaald, maar is maximaal € 750,-.

Voorwaarden voor gefinancierde rechtsbijstand

U moet aan voorwaarden voldoen om gefinancierde rechtsbijstand te kunnen krijgen. Zo mag u niet teveel verdienen en u mag ook niet teveel vermogen hebben. Als u belasting betaalt in box 3, dan heeft u in geen geval recht op gefinancierde bijstand. Ook vervalt in de meeste gevallen dit recht wanneer de zaak wordt behandeld door een kantonrechter.