Wat zijn de taken van de reclassering?

Mensen die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen, als pleger van een strafbaar feit of onder het vermoeden van het plegen van een strafbaar feit, worden door de reclassering begeleid. De reclassering houdt zich bezig met de zaak vanaf het moment dat iemand als verdachte van het plegen van een strafbaar feit wordt aangehouden tot het moment dat deze persoon weer op vrije voeten komt. Mensen die in de gevangenis hebben gezeten moeten zich vaak ook nog regelmatig melden bij de reclassering wanneer zij weer vrij zijn. In Nederland zijn er drie verschillende instanties op het gebied van de reclassering, namelijk Stichting verslavingsreclassering GGZ Nederland, Reclassering Leger des Heils en Stichting Reclassering Nederland. Deze instanties hebben diverse taken uit te voeren.

Wat doet de reclassering precies?

De reclassering heeft diverse taken tijdens het strafproces. Zo is het aan de reclassering om de rechter te voorzien van een strafadvies en moet de reclassering vroeghulpbezoeken en trainingen verzorgen. Daarnaast is het zo dat de reclassering verantwoordelijk is voor het toezien op de uitvoering van opgelegde taakstraffen wanneer er sprake is van een re-integratieprogramma.  De reclassering biedt dan ook veel verschillende activiteiten.

Wat is een vroeghulpbezoek?

Als u bent aangehouden, dan zal er al vrij snel een medewerker van de reclassering bij u langs komen op de locatie waar u wordt vastgehouden. Tijdens dit bezoek wordt er met u besproken welke begeleiding er bestaat en er worden afspraken over deze begeleiding gemaakt met u. Dit bezoek wordt ook wel een vroeghulpbezoek genoemd. Er kan worden bekeken of er reden is om aan te dringen bij de rechtercommissaris op een opheffing van de voorlopige hechtenis. Dit kan worden gedaan omdat u bijvoorbeeld belangrijke verplichtingen heeft die u niet kunt uitvoeren wanneer u in voorlopige hechtenis zit. De reclassering zal daarnaast ook een inschatting maken van het risico op herhaling. Dit wil zeggen dat er zal worden beoordeeld hoe groot het risico is dat u het strafbare feit in de toekomst nog eens zal plegen. Er wordt een rapport door de reclassering opgesteld waarin uw persoonlijke omstandigheden en uw gedrag in kaart worden gebracht om zo een helder beeld van de situatie te schetsen. Daarnaast zullen ook de gegevens van het strafbare feit of het vermoedelijke strafbare feit worden genoteerd in dit rapport.

Overige taken van de reclassering

De reclassering verzorgt trainingen met de meest uiteenlopende doeleinden, zoals trainingen waarbij het risico op herhaling wordt geminimaliseerd en trainingen waarbij het gedrag wordt aangepakt. Wanneer er sprake is van een verslavingsprobleem of een psychische aandoening, dan zal de reclassering een maatregelrapport of een strafadvies uitbrengen. Wanneer er sprake is van een psychische stoornis bij de verdachte, dan zal de reclassering zorgen voor passende hulp en ondersteuning. Daarnaast zal er worden gezorgd voor toezicht op de verdachte. Na vrijlating uit de gevangenis helpt de reclassering de personen weer op weg in de maatschappij, bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het vinden van een geschikte woning of een passende baan. Ook vinden er vaak controlegesprekken plaats en dient de ex-gevangene zich regelmatig te melden voor een dergelijk gesprek.