Bij welke geschillen kan mediation worden toegepast?

Een conflict kan om de meest uiteenlopende redenen ontstaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker wordt ontslagen zonder geldige reden, waardoor er een conflict ontstaat. Het kan gaan om een conflict dat ontstaat bij een echtscheiding, maar het kan ook gaan om een ruzie die tussen buren ontstaat omdat een partij een schutting heeft geplaatst dat net twee centimeter op de grond van de buren staat. Ook komt mediation bij een arbeidsconflict vaker voor dan u denkt. Soms zijn het kleine dingen die voor grote juridische conflicten kunnen zorgen. Uiteraard kan het ook om grotere oorzaken gaan. In het geval van een juridisch conflict kan er altijd worden gekozen voor mediation.

Wanneer is mediation niet mogelijk?

Mediation is altijd mogelijk als het gaat om een juridisch geschil dat moet worden opgelost en waarbij een bemiddelende partij wenselijk is. Dit laatste kan nog wel eens voor problemen zorgen. Het is namelijk zo dat mediation altijd vrijwillig is. Het kan dus niet worden verplicht. Wanneer één partij niet van plan is om mee te werken aan de mediation, dan is mediation dus niet mogelijk.

Wanneer is mediation zinvol?

Mediation is zinvol wanneer de partijen die bij het conflict zijn betrokken bereid zijn om het gesprek aan te gaan en graag een oplossing willen vinden. Soms nemen er twee partijen deel aan mediation om een oplossing te vinden, waarbij een partij eigenlijk van tevoren al aangeeft dat deze niet van plan is om van het standpunt af te wijken of iets toe te geven. Water bij de wijn is in vrijwel alle gevallen nodig. Beide partijen moeten bereid zijn om een stap naar de andere partij te zetten. Als een partij van tevoren al aangeeft dat deze dat niet van plan is, dan is mediation niet zinvol. Er kan nog wel worden geprobeerd om uiteindelijk met goede argumenten toch een middenweg te vinden, maar in principe is mediation echt alleen zinvol als allebei de partijen een oplossing willen vinden en daarbij bereid zijn om te onderhandelen.

Kiest een mediator een kant?

Een mediator is altijd onpartijdig. Deze staat dan ook neutraal in alle gesprekken. De mediator is niet in de positie om partij A of partij B in het gelijk te stellen. Een mediator heeft natuurlijk altijd wel eigen gedachten over een zaak, maar professioneel mag deze nooit aan een kant gaan staan. Mediation is juist bedoeld om als neutrale partij te proberen een oplossing te vinden door allebei de partijen dichter naar elkaar te halen. In veel gevallen betekent dit dat beide partijen iets zullen moeten geven en iets kunnen nemen. Dit is niet mogelijk wanneer een mediator een partij kiest.

Is mediation duur?

Mediation is niet gratis, helaas. Toch moet u altijd in gedachten houden dat mediation is bedoeld om een oplossing te vinden voor een conflict. Wanneer dit niet lukt, dan zal het uitdraaien op een rechtszaak. Mediation is in alle gevallen goedkoper dan een rechtszaak. Wanneer het op deze wijze wordt bekeken is mediation dus altijd de beste eerste optie als het om de financiën gaat.