Bij welke juridische geschillen kan er gefinancierde rechtshulp worden ingeschakeld?

Gefinancierde rechtshulp kan worden aangevraagd door een mediator of een advocaat. Het is dan ook niet mogelijk om zelf, als persoon, een aanvraag hiervoor aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Niet alle mediators en advocaten zijn aangesloten bij het systeem, mede omdat niet iedere mediator en elke advocaat bereid is om zich in te zetten voor personen met gefinancierde rechtshulp. Het is dus eerst belangrijk om de juiste mediator of advocaat te vinden. Deze kan vervolgens de aanvraag voor u indienen.

Redenen van afwijzing van gefinancierde rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn wanneer u hier recht op heeft. Deze raad heeft dus ook het recht om u de gefinancierde rechtshulp te weigeren. Er zijn veel verschillende redenen te noemen voor een dergelijke afwijzing. Hieronder vindt u de meest belangrijke afwijzingsredenen:

• Wanneer een strafzaak eenvoudig genoeg is om afgehandeld te kunnen worden door de kantonrechter.
• Wanneer het financieel belang kleiner dan € 500,- is en er hiervoor gecompliceerd juridisch advies nodig is.
• Wanneer het om een zaak gaat die eerder al eens door een mediator of advocaat is behandeld.
• Wanneer het gaat om het maken van bezwaar tegen een beslissing waar u geen bezwaar meer tegen kunt maken door het verstrijken van de termijn.
• Wanneer het financieel belang kleiner dan € 250,- is.
• Wanneer het om een zaak gaat waarvan de mediator of de advocaat al kan aangeven dat er geen kans op succes bestaat.
• Wanneer het gaat om een belastingaangifte, om een aanvraag bij een overheidsinstantie of om een uitkeringsaanvraag.
• Wanneer het gaat om het verzoeken om betalingsuitstel over een vordering die door de betreffende partij niet wordt betwist.

Meer redenen van afwijzing

De Raad voor Rechtsbijstand kan de aanvraag afwijzen om één van bovengenoemde redenen, maar er zijn natuurlijk nog veel meer redenen. Deze redenen zijn terug te vinden in het officiële besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria. In dit besluit kunt u lezen om welke redenen de raad zou kunnen besluiten om u niet het recht op gefinancierde rechtsbijstand te verlenen.

Wanneer uw inkomen of vermogen te hoog is

Uw inkomen en uw vermogen worden ook gecontroleerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Er zijn grensbedragen vastgesteld. Wanneer uw inkomen boven dit grensbedrag ligt, dan heeft u in geen geval recht op gefinancierde rechtshulp. Is uw vermogen groter dan het grensbedrag? Ook dan heeft u in geen geval recht op gefinancierde rechtshulp. De raad beoordeelt dit op basis van een zogenaamd peiljaar. Dit peiljaar ligt altijd twee jaar in het verleden. Wanneer er in 2017 een verzoek wordt ingediend om gefinancierde rechtshulp te krijgen, dan zal de raad uw inkomen en uw vermogen van 2015 hiervoor controleren. Het kan zijn dat dit voor u erg nadelig is, bijvoorbeeld omdat uw vermogen sterk gekrompen is in de afgelopen twee jaren of omdat uw inkomsten sterk zijn gedaald in deze jaren. U kunt dan door de advocaat een verzoek laten indienen om het vermogen en inkomen van nu te controleren.