Door welke strafrechter wordt mijn zaak behandeld?

Wanneer u wordt vervolgd voor een strafbaar feit, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een dagvaarding die wordt uitgegeven door het Openbaar Ministerie. Er zijn in de basis twee mogelijkheden. Op de eerste plaats is het mogelijk dat de zaak door het Openbaar Ministerie zelf wordt behandeld en op de tweede plaats kan deze worden voorgelegd aan een strafrechter. Niet iedere strafzaak kan worden behandeld door het Openbaar Ministerie. Wanneer het Openbaar Ministerie de zaak behandelt, dan betekent dit dat u een boete dient te betalen en dat de zaak vervolgens wordt gesloten. Wanneer dit bedrag niet wordt betaald, dan wordt de zaak alsnog voor de strafrechter gebracht.

Wat doet het Openbaar Ministerie?

Wanneer het gaat om strafzaken, dan heeft het Openbaar Ministerie de taal om strafbare feiten op te sporen en te zorgen voor de vervolging. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de zaak voor de strafrechter moet verschijnen of dat deze kan worden afgedaan met een boete. In dit laatste geval is het aan het Openbaar Ministerie om een voorstel te doen. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met dit voorstel, dat in feite een boetebedrag inhoudt. Wanneer u niet akkoord gaat, dan zal er worden besloten om de zaak alsnog voor de strafrechter te brengen. Gaat u wel akkoord, dan zal het Openbaar Ministerie de zaak sluiten wanneer u het boetebedrag heeft betaald. Dit geldt overigens voor alle verdachten, dus ook voor minderjarige verdachten. Voor minderjarigen wordt de zitting waarin het voorstel wordt besproken een OTP zitting genoemd. OTP staat voor Oproep Ten Parkette). Voor volwassenen wordt deze zitting een TOM zitting genoemd. TOM staat voor Taakstrafzitting Openbaar Ministerie.

De zaak voor de strafrechter

U ontvangt een dagvaarding van het Openbaar Ministerie wanneer de zaak voor de strafrechter moet worden voorgelegd. Het kan ook zijn dat u een kennisgeving verdere vervolging ontvangt in plaats van een dagvaarding. U wordt altijd op de hoogte gesteld van het feit dat u strafrechtelijk wordt vervolgd. Een dagvaarding kunt u ontvangen in de gevangenis dan wel het huis van bewaring of u krijgt het mee van de politie wanneer u na verhoor terug naar huis mag. De derde mogelijkheid is dat u de dagvaarding per post krijgt toegestuurd. In Nederland zijn 19 rechtbanken te vinden. In de dagvaarding wordt vermeld bij welke rechtbank u zich dient te melden en wanneer u dit dient te doen. In het document staat ook aangegeven bij welke rechter de zaak zal worden behandeld. Dit betekent dat er wordt weergegeven welke soort rechter de zaak in behandeling zal nemen. Het kan gaan om de politierechter, de rechtercommissaris, de kantonrechter, de kinderrechter in strafzaken en de meervoudige strafkamer. Er wordt dan ook geen naam van een rechter genoemd in de dagvaarding.

Misdrijven en overtredingen

De strafbare feiten kunnen worden onderverdeeld in twee verschillende soorten, namelijk de misdrijven en de overtredingen. Misdrijven zijn ernstige zaken en overtredingen zijn mildere zaken. Er wordt door de wetgever bepaald om welke van de twee het gaat en hier krijgt u notitie van. Misdrijven worden in de meeste gevallen behandeld door de meervoudige kamer of de politierechter en overtredingen worden over het algemeen behandeld door de kantonrechter. De kinderrechter, ook wel de jeugdstrafrechter, wordt aangesproken bij zaken waarin de verdachte nog minderjarig is.