Welke strafzaken worden door de politierechter behandeld?

Minder ernstige strafzaken worden door de politierechter behandeld. Wanneer we spreken van minder ernstige strafzaken, dan betekent dit niet per definitie dat het gaat om een overtreding. Het kan ook zeker om een misdrijf gaan. De politierechter wordt ook wel een unex judex genoemd. Dit betekent dat het gaat om een zogenaamd alleenrechtsprekende rechter. De politierechter behandelt diverse zaken, waaronder heling, mishandeling, oplichting, autokraak, tasjesroof, diefstal, bedreiging en belediging van een ambtenaar in functie.

Een directe uitspraak van de politierechter

De politierechter heeft niet de bevoegdheid om een TBS maatregel op te leggen en deze mag ook geen plaatsing in een inrichting opleggen. Dit heeft te maken met het feit dat deze maatregelen te ingrijpend zijn, waardoor deze niet mogen worden opgelegd door een alleensprekende rechter. Tot slot is het de politierechter ook niet toegestaan om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan een jaar op te leggen. Wanneer uw strafzaak bij de politierechter wordt behandeld, dan is het in vrijwel alle gevallen zo dat u de uitspraak direct mondeling te horen krijgt van de politierechter. Dit betekent dat u per direct mondeling op de hoogte wordt gesteld van het vonnis.

Wie bepaalt voor welke rechter de strafzaak moet komen?

Er moet worden besloten of een strafzaak voor de politierechter moet worden gebracht of dat deze wordt berecht door de meervoudige strafkamer. Deze beslissing moet worden genomen door de officier van justitie. De officier van justitie bekijkt in hoeverre de zaak eenvoudig af te handelen is en of de strafeis korter dan een jaar gevangenisstraf is. Wanneer dit het geval is, dan zal de zaak worden voorgelegd aan de politierechter. Is de zaak te complex of is de strafeis meer dan een jaar gevangenisstraf? Dan zal da strafzaak voor de meervoudige strafkamer worden gebracht. Het komt wel voor dat de officier van justitie van mening is dat de strafzaak goed kan worden behandeld door de politierechter, maar dat de politierechter uiteindelijk tot de conclusie komt dat de zaak beter behandeld kan worden door de meervoudige strafkamer. In dit geval zal de politierechter de strafzaak zelf doorverwijzen naar de meervoudige strafkamer.

Hoger beroep

Als uw strafzaak wordt behandeld door de politierechter, dan zal deze u in de meeste gevallen vragen of u in hoger beroep wenst te gaan tegen het vonnis. Wanneer u het eens bent met de uitspraak, dan hoeft u niet in hoger beroep te gaan en kunt u direct afstand doen van dit recht. Weet u niet zeker of u in hoger beroep wilt gaan? Dan is het niet aan te raden om afstand te doen van dit recht. In dit geval is het raadzaam om eerst een advocaat om advies te vragen. Het is dan ook niet verplicht om direct met zekerheid aan te geven of u in hoger beroep wilt gaan tegen het vonnis of niet. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd. U kunt bij de politierechter dan ook gewoon aangeven dat u eerst met uw advocaat wilt overleggen voordat u eventueel afstand doet van uw recht om in hoger beroep te gaan.