Welke zaken worden door de meervoudige strafkamer behandeld?

Zware en complexe strafzaken worden voor de meervoudige strafkamer gebracht. Het komt voor dat zittingen langer dan een hele dag duren door de complexiteit van de strafzaak. Er wordt gesproken van een meervoudige strafkamer wanneer er drie rechters de zaak behandelen in plaats van één. Vaak is het zo dat bij relatief eenvoudige strafzaken, zoals de zaken die voor de kantonrechter of de politierechter komen, direct een uitspraak kan worden gedaan. Bij strafzaken die voor de meervoudige strafkamer komen is dit niet het geval. In de meeste gevallen wordt het vonnis binnen 14 dagen na de behandeling van de strafzaak uitgesproken.

De uitspraak bijwonen

Indien gewenst kunt u aanwezig zijn op het moment dat het vonnis wordt uitgesproken. U heeft dit recht, maar het is geen plicht. Dit betekent dat u vrij bent om te beslissen dat u niet aanwezig wilt zijn bij de uitspraak. U doet dan als het ware afstand van uw recht om bij de uitspraak aanwezig te zijn. Dit betekent niet dat de uitspraak u wordt onthouden. U krijgt de uitspraak op dezelfde dag te horen, ook wanneer u niet persoonlijk aanwezig bent om het vonnis aan te horen. Er kan namelijk contact worden opgenomen met de strafgriffie door uw advocaat.

Bevoegdheden van de meervoudige strafkamer

De meervoudige strafkamer heeft de bevoegdheid om hogere straffen op te leggen. De politierechter en de kantonrechter hebben bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor de duur van meer dan een jaar op te leggen en zij mogen geen TBS of opname in een inrichting opleggen. De meervoudige strafkamer heeft wel de bevoegdheid om langere gevangenisstraffen, TBS en plaatsing in een inrichting op te leggen.

In hoger beroep gaan

U heeft 14 dagen de tijd na de uitspraak om in hoger beroep te gaan. Het is zo dat er tijdens de zitting door de voorzitter aan u zal worden gevraagd of u tegen de uitspraak in hoger beroep wilt gaan. Als u zich goed kunt vinden in het vonnis, dan kunt u direct afstand doen van het recht om in hoger beroep te gaan. U kunt dit niet terugdraaien, dus u moet er wel zeker van zijn. Bent u niet zeker? Doe dan geen afstand van dit recht en geef aan dat u eerst met uw advocaat wilt overleggen. U kunt dan in de komende periode van 14 dagen een hoger beroep instellen wanneer u dit wenst.