Aansprakelijkheid bij een burn-out

Een burn-out en overspannenheid kunnen een direct gevolg zijn van stressklachten die ontstaan door het werk. Er kan dan worden gesproken van psychisch letsel en dit valt onder de beroepsziekten. Dit betekent dat het mogelijk is om de werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van de burn-out of de overspannenheid. Hierbij is het wel belangrijk dat de werknemer aan kan tonen dat de stress daadwerkelijk door het werk is veroorzaakt, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk.

Uw klachten kenbaar maken aan de werkgever

Stress komt niet uit de lucht vallen. Wanneer u een burn-out heeft of klachten van overspannenheid heeft, dan heeft u dit van tevoren al aan voelen komen. Het gaat om aandoeningen die niet van het ene op het andere moment ontstaan, maar die ontstaan als gevolg van een langdurige blootstelling aan stress. Als u merkt dat u klachten gaat ontwikkelen, dan is het belangrijk om uw werkgever hier direct schriftelijk van op de hoogte te stellen. U dient melding te maken van het feit dat de werkdruk te hoog is en dat u hierdoor klachten gaat ontwikkelen. De werkgever heeft in dit geval de kans om er iets aan te doen voordat u te maken krijgt met een burn-out of overspannenheid. Doet de werkgever niets en raakt u daadwerkelijk overspannen? Dan kunt u de schriftelijke melding aan uw werkgever als bewijsstuk indienen tijdens de gerechtelijke procedure.

Waarom zijn er bewijsstukken nodig om de werkgever aansprakelijk te stellen?

Stress leidt tot een burn-out of overspannenheid in bepaalde gevallen. Toch betekent het niet dat de werkgever altijd aansprakelijk is als een werknemer een burn-out krijgt. Het is namelijk zo dat de stress niet per definitie hoeft te worden veroorzaakt door het werk. De werknemer kan ook veel stress hebben door een vervelende thuissituatie en hiervoor is de werkgever uiteraard niet aansprakelijk. Hierdoor is het belangrijk om middels zo veel mogelijk informatie aan te kunnen tonen dat de stressklachten daadwerkelijk door het werk worden veroorzaakt.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

De werkgever is in diverse situaties aansprakelijk. Het is op de eerste plaats de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat het personeel niet onder teveel druk komt te staan op de werkvloer. Het is een werkgever dan ook niet aan te raden om te wachten tot de eerste stressklachten worden gemeld. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de werknemers voldoende afwisselend werk hebben en dat zij voldoende pauze krijgen. Om een voorbeeld te noemen: een werknemer werkt al jarenlang bij dezelfde werkgever. Naast de taken die binnen de functieomschrijving horen voert de werknemer op verzoek van de werkgever extra werkzaamheden uit, omdat de werknemer dit gewoon goed kan. Dit werk moet wel worden uitgevoerd in overuren. De werknemer heeft wel eens aangegeven dat deze graag wat minder uren wil werken, maar de werkgever heeft hier geen aandacht besteed. De werkgever is aansprakelijk wanneer de werknemer uiteindelijk onder de werkdruk bezwijkt.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever is niet aansprakelijk wanneer de stressklachten die hebben geleid tot overspannenheid of een burn-out niet zijn veroorzaakt door het werk. Daarnaast is het zo dat de werkgever ook niet aansprakelijk is wanneer deze volledig heeft voldaan aan de zorgplicht voor werkveiligheid. Om een voorbeeld te noemen: een werknemer meldt zich ziek en blijkt een burn-out te hebben. De werknemer wil de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. De werkgever heeft nooit eerder van de werknemer gehoord dat er teveel stress werd ervaren door het werk. De werkgever heeft gezorgd voor veel afwisseling in het werk en elke 2,5 uur heeft de werknemer een pauze van 20 minuten gehad. Alle andere werknemers doen exact hetzelfde werk en zij hebben nergens last van. Bekend is dat de werknemer onlangs van de partner is gescheiden en dat de kinderen bij de partner wonen. De rechter bekijkt de hele situatie en bepaalt dat de werkgever in dit geval niet aansprakelijk kan worden gesteld.