Kan de Wet Bibob door de overheid worden misbruikt?

De Wet Bibob zorgt ervoor dat er kan worden voorkomen dat malafide ondernemers een vergunning verstrekt krijgen die kan worden misbruikt voor criminele doeleinden. Dit is natuurlijk ook fijn om te weten voor de ondernemers die wel betrouwbaar en integer zijn. Er wordt door deze wet bijgedragen aan een eerlijke concurrentiepositie. Toch is het ook zo dat mensen de dupe kunnen worden van de Wet Bibob.

De Wet Bibob kan slachtoffers maken

De Wet Bibob is inderdaad niet altijd voordelig. Het is zo dat de overheid een nader onderzoek kan laten instellen naar ondernemers door Bureau Bibob. Deze brengt vervolgens een advies uit, maar de overheid is niet verplicht om dit advies op te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat de overheid besluit om een vergunning niet te verstrekken zonder dat er een bewezen gevaar bestaat dat de vergunning misbruikt zal worden. Dit betekent dat een overheidsinstantie een vergunning kan weigeren zonder dat hier een heel sterke motivatie voor is.

U kunt het Bibob-advies niet in handen krijgen

Bureau Bibob brengt een advies uit. Het kan zijn dat er geen reden is om te denken dat er gevaar dreigt dat de vergunning voor criminele doeleinden misbruikt zal worden, het kan zijn dat er sprake is van een matig gevaar en het kan zijn dat er sprake is van een ernstig gevaar. Dit Bibob-advies wordt door de overheidsinstantie gebruikt om te bepalen of er een vergunning zal worden verstrekt of niet. Als u hier bericht van krijgt, dan is dit nog een voornemen en geen vast besluit. U kunt dus tegen het voornemen bezwaar maken. Helaas is het zo dat het Bibob-advies, dat de basis voor de beslissing vormt, geheim is. Het onderzoek gaat over u als aanvrager, maar u krijgt dit rapport niet in handen. Wel is het mogelijk om het in te zien op locatie.

U moet uw onschuld bewijzen

Als het Bibob-advies aangeeft dat er een matig of ernstig gevaar bestaat dat u de vergunning zal misbruiken voor criminele doeleinden, dan gaat de overheid hier in eerste instantie ook vanuit. U heeft vervolgens de taak om, middels een bezwaarschrift, uw onschuld te bewijzen. U moet met sterke argumenten komen. In de meeste gevallen is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar bij de Wet Bibob werkt dit dus andersom. U bent schuldig tot u het tegendeel kunt bewijzen.

Een afwijzing op de vergunningsaanvraag

Wanneer uw vergunningsaanvraag wordt afgewezen, dan kan dit voor u bijzonder grote gevolgen hebben. Het kan zijn dat uw omzet hierdoor wordt beperkt, maar het kan ook zijn dat u uw bedrijfsactiviteiten volledig moet staken. Als u van de overheid bericht krijgt dat er een nader onderzoek moet plaatsvinden, uitgevoerd door Bureau Bibob om te bepalen of er een gevaar bestaat dat u de vergunning zal misbruiken voor criminele activiteiten, dan is het verstandig om al contact te zoeken met een bestuursrechtadvocaat.