Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob is bedoeld om criminele activiteiten met door de overheid afgegeven vergunningen te voorkomen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De overheid houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van bepaalde vergunningen. Vanzelfsprekend mogen deze vergunningen niet worden gebruikt voor criminele activiteiten. Een horecavergunning mag bijvoorbeeld alleen worden gebruikt voor het doeleinde waar het in principe voor wordt aangevraagd en niet om de betreffende horecagelegenheid te kunnen gebruiken voor het witwassen van drugsgeld. De Wet Bibob zou dit soort praktijken tegen moeten gaan.

De aanvrager wordt gecontroleerd

Het bestuursorgaan, ofwel de overheidsinstantie, heeft het recht om een aanvrager van een bepaalde vergunning te controleren volgens de Wet Bibob. Wanneer de vergunning bijvoorbeeld bij de gemeente wordt aangevraagd, dan mag de gemeente de aanvrager onderzoeken om vast te stellen of deze persoon betrouwbaar is. Hierdoor is de gemeente in staat om de vergunning te weigeren wanneer blijkt dat de betreffende persoon in verband kan worden gebracht met criminele activiteiten of wanneer deze persoon hiervan wordt verdacht. Als de vergunning al is afgegeven op het moment dat deze informatie boven water komt, dan heeft het bestuursorgaan het recht om de vergunning weer in te trekken.

Wanneer wordt de Wet Bibob toegepast?

Er zijn meerdere branches waarin de Wet Bibob kan worden toegepast. U kunt hierbij denken aan de horeca, de bouw, het milieu, speelautomatenhallen en gokhallen, seksinrichtingen en goederen- en personenvervoer. De Wet Bibob kan ook worden toegepast bij aanbestedingen. Hierbij wordt er een openbare offerte voor de overheid uitgegeven en hebben ondernemingen de kans op hierop te realiseren. In dit geval hebben we het over drie verschillende branches, namelijk ICT, milieu en bouw.

De subsidieregelingen

De overheid houdt zich, naast het verstrekken van vergunningen, ook bezig met het verlenen van subsidies. Ook in dit geval kan de Wet Bibob worden toegepast. Wel werkt dit iets anders dan met het uitgeven van vergunningen. Het is namelijk zo dat de Wet Bibob uitsluitend mag worden toegepast in de situatie die in de subsidieregeling staat beschreven.

De beleidsregels van bestuursorganen

Bestuursorganen hebben elk hun eigen taken. Om bij de gemeenten als voorbeeld te blijven, dan zien we natuurlijk dat een grote stad over het algemeen meer bouwvergunningen aangevraagd krijgt dan een gemeente van een klein dorp. Mede om deze reden hebben de bestuursorganen eigen beleidsregels. In deze beleidsregels staat aangegeven wanneer de Wet Bibob zal worden toegepast. Zo is het van de gemeente van de hoofdstad bijvoorbeeld bekend dat de Wet Bibob niet zal worden toegepast bij bouwvergunningen waarvan de aanneemsom onder de 100.000 euro ligt.