Woz waarde woning

De woz waarde is een inschatting van de waarde van de woning. Aan de hand van deze waarde wordt de Woz waarde bepaalt. De gemeente vraagt ieder jaar belasting en dit is een percentage van deze waarde. Voor u als eigenaar is het dus van belang dat de Woz waarde van uw woning zo laag mogelijk is. Hoe hoger de Woz waarde? Des te meer belasting u moet betalen aan de regering. Dit wilt u natuurlijk nooit en u kunt daarom bezwaar maken tegen de Woz waarde. Juridisch advies bij woz waarde kan handig zijn als u bezwaar wilt maken. Vaak moet u referenties geven waarom uw woning een lagere waarde heeft. Bijvoorbeeld woningen die bij u in de buurt zijn verkocht of de prijs waar u de woning voor gekocht heeft. Als deze prijs lager is dan de huidige Woz waarde dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Het bezwaar maken kan u flink wat geld opleveren en zorgt voor een jaarlijkse besparing.

Welke omstandigheden kunnen de waarde drukken?

Er zijn een aantal omstandigheden, waarmee u kunt aantonen dat de woz waarde van uw woning lager is. Met deze omstandigheden wordt meestal geen rekening gehouden bij het vaststellen van de huidige woz waarde. U kunt bijvoorbeeld de Woz waarde verlagen als u dichtbij een hoogspanningsmast woont. Uw woning gaat waarschijnlijk in de toekomst minder opbrengen vanwege de gezondheidsrisico’s. Een andere reden kan zijn dat de gemeente van plan is om binnenkort een school in de buurt te bouwen. Ruzie met de buren of een bordeel naast uw woning kan er ook voor zorgen dat de woz waarde daalt.

Bezwaar laten berekenen door een woz specialist

In januari of februari ontvangt u van de gemeente uw woz beschikking. Een woz specialist kan u direct helpen om bezwaar te maken. Soms kan dit u wel honderden euro’s doen besparen door bezwaar te maken. Als u een grondig bezwaar laat uitvoeren door een jurist dan is de kans op slagen 70%. De kans is dus groot dat na het aantekenen van een bezwaar uw woz waarde verlaagt wordt. Tijdens een eerste gesprek kunt u eventueel kijken of het haalbaar is om uw woz te verlagen door bezwaar te maken.

Zelf bezwaar maken tegen de Woz waarde

Natuurlijk kunt u ook gewoon zelf bezwaar maken tegen de woz waarde. U moet alleen wel met goede argumenten komen waarom de woz waarde verlaagt dient te worden. Bijvoorbeeld omdat u referentiewoningen heeft die voor minder geld verkocht zijn. Of één van de omstandigheden die hierboven geschreven staan. Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen bij de gemeente. U heeft hiervoor maximaal 6 weken de tijd na het ontvangen van de woz waarde per post. De datum waarop deze zes weken ingaan staat aangegeven op de brief die u van de gemeente ontvangen heeft. De gemeente moet nu met een reactie komen. Het kan gebeuren dat uw bezwaar onterecht is. Als uw bezwaar ongegrond verklaard is dan kunt u nog naar de belastingrechter stappen. De belastingrechter zal u verzoek opnieuw beoordelen en uw woning eventueel een nieuwe woz waarde geven