Ziekmelden bij arbeidsconflict

Regelmatig ontstaat er een arbeidsconflict als u te maken krijgt met ziekte. U heeft het recht om uzelf ziek te melden, maar als dit regelmatig gebeurt, dan kan de werkgever hier niet blij van worden. Het is van belang om voor uzelf te weten wat uw rechten en plichten zijn rondom ziekmelden. U kunt uzelf vanwege verschillende redenen ziekmelden bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict. Ongeacht uw ziekmelding zal het de relatie tussen uzelf en uw werkgever vaak op scherp zetten. Dit kan flinke nadelige gevolgen hebben voor u als werknemer. U kunt bijvoorbeeld ontslag krijgen vanwege veelvuldig ziekmelden. Het is alleen de vraag of dit ook terecht is. Juridisch advies bij ziekmelden en arbeidsconflicten kan van belang zijn in dit soort zaken. Ook kan mediation bij ziekte een oplossing zijn.

Arboarts beoordeeld de ziekmelding

Een werkgever kan bij veelvuldig ziekmelden besluiten om een Arboarts te sturen. De Arboarts moet gaan beoordelen of u echt ziek bent of dat u gewoon kunt werken. Dit wordt niet alleen fysiek bekeken, maar ook geestelijk. Een Arboarts kan besluiten dat u wel kunt werken, maar niet volledig of dat u andere werkzaamheden moet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan minder uren voor een paar weken. Of als u geen lichamelijke werkzaamheden mag uitvoeren dat u tijdelijk bureauwerkzaamheden uitvoert. Het oordeel van de Arboarts is van belang voor uw werkgever. Uw werkgever mag u officieel nooit ontslaan vanwege ziekmelding. Als de Arboarts oordeelt dat u inderdaad ziek bent, dan mag u nooit ontslagen worden vanwege ziekmelden.

Een second opinion na het oordeel van de Arboarts

Het kan gebeuren dat de Arboarts oordeelt dat u onterecht ziek bent. U ziet dit totaal anders en u vindt wel degelijk dat u ziek bent. U kunt dan een second opinion aanvragen bij het UWV. Dit is niet alleen mogelijk voor u als werknemer, maar ook voor de werkgever. Het oordeel van het UWV kan een einde maken aan het arbeidsconflict. Er wordt namelijk een Arboarts ingehuurd die niet partij kan trekken voor uw werkgever. Officieel is het oordeel van het UWV niet bindend en kan de werkgever alsnog besluiten om voor het oordeel van de eigen Arboarts te gaan. Mocht het tot een rechtszaak komen dan kan de rechter wel besluiten om het oordeel van het UWV te volgen.

Ontslag wegens ziekmelden

Een werkgever kan besluiten om u te ontslaan vanwege onterecht ziekmelden. Dit gebeurt op staande voet nadat een Arboarts heeft besloten dat u niet ziek bent. Als dit gebeurt dan is het verstandig om altijd juridisch advies bij ziekmelden in te winnen. De kans is groot dat een rechter besluit dat u nooit om ziekmelden op staande voet ontslagen mocht worden. Een werkgever kan wel besluiten om via de kantonrechter een ontslagprocedure te starten vanwege veelvuldig onterecht ziekmelden. De rechter zal dan gaan kijken naar de situatie. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld uit protest tegen de werkgever hebben ziek gemeld. Het is van belang om uw juridische positie te bepalen en samen te kijken naar wat er mogelijk is. Bij ons kunt u altijd terecht voor een gratis juridisch advies. U bent dan op de hoogte van de mogelijkheden in uw situatie.